home
   
 
 
קו ג'א-יונג
   
 
נולד בסיאול, דרום-קוריאה.
חי ועובד בסיאול, דרום-קוריאה.
 
 
 
הספרים ; המצגת
   
 

קו ג'א-יונג יוצר מיצָגים מיוחדים לְאתר (site-specific performances) , שבהם משולבים קטעי-וידיאו ב'לוּפ' עם אירועים בזמן-אמת – שילוב שמסתכם במיזוג החלל המציאותי והאשלייתי. סרט-וידיאו הוקלט בתחילתו של מיצג וכאן הוא מוקרן מחדש וממופה בדיוק על גבי חלל-התצוגה עצמו. ג'א-יונג מוסיף ו'מתערב' בחלל: הוא מבצע פעולות מסוימות כך, שנוכחותו בזמן-אמת ו'הזכרונות' רבי-הרבדים מפעולותיו בעבר מתקיימים בד בבד ומתחרים זה בזה. האמן משחק בגבולות של תחושות החלל והזמן של הצופה והוא מאפשר לתפיסת-החושים לנוע בין הנוכחות הגשמית, הפיזית, ובין האימז'ים המוקרנים של אותו החלל, שמנתצים את חוויית-הזמן בו בחלל.

בעבודתו 'הספרים', שבוצעה בתערוכת DMZ_2005 ב- Paju Book City ביוני 2005, יישם האמן את מרחב החלל-זמן המרובד שלו לפעולת ניתוץ אימז' של קיר מסיבי עשוי ספרים. בעדינות, הוא הסיט ממרכז-הקיר ספר אחר ספר. המבנה המוחלש החל לקרוס לאיטו, במקומות מסויימים, ואז הוא התמוטט כליל ומאחוריו התגלה אימז' מוקרן אחר של אותו הקיר בדיוק. ההקרנה החדשה פתחה מעגל תמידי של חורבן ותקומה.
>>> למאמר המבקר

 
 
KU Jayoung    /    jyk11 [at] hotmail.com