home
   
 
 
יעל ברתנא
   
 
נולדה בכפר חסידים, ישראל.
חיה ועובדת באמסטרדם, הולנד וישראל.
 
 
 
מלכי הגבעה
   
 

סרט-הווידיאו מלכי הגבעה של יעל ברתנא נסב על סמלי-תרבות ישראליים ועל פולחני-חיברות. ברתנא מקבלת על עצמה עמדה של אנתרופולוג, המתבונן במיגזר מסוים של גברים בני המעמד הבינוני-העליון בתרבות המערבית. אולם מי שקורא את העבודה בהקשר לא-מקומי זוכה להצצה ממוקדת אל הכוחות ואל המיתוסים, המונחים ביסוד החברה הישראלית, ואל הנורמות והערכים שלה.


>>> למאמר המבקר

 
 
Yael BARTANA     /      bartana [at] my-i.com      /      www.my-i.com