home
   
 
 
תעשיות כבדות יונג-האי צ'אנג
   
 
תעשיות כבדות יונג-האי צ'אנג נמצאים בסיאול
C.E.O. : Young-hae Chang, C.I.O. : Marc Voge
 
 
 
MISS DMZ
   
 

צ'אנג יונג-הי ומארק ווג הם מספרי-סיפורים שבטיים בני-זמננו. המדורה ההיפנוטית המהבהבת, שסביבה מתכנס קהל-השומעים הנרגש שלהם, היא צג-המחשב הבוהק. השבט שלהם הוא הכפר הגלובאלי.

בשילוב הומור עם תודעה חברתית-פוליטית חריפה וחוש-תיזמון מדוייק יוצרים האמנים סיפורים מלאי-חיים, המבוססים על רשת-המחשבים, ובהם הם תובעים בתוקפנות את תשומת-הלב של הקהל. הטקסטים שלהם מסונכרנים למיקצבי מוסיקת-ג'ז ובמקרים רבים הם "רצים" במהירות שהיא מעבר לסף-הנוחות של השומע, מה שמעורר בקהל מועקה גוברת בשל איבוד היכולת לעקוב אחר הסיפור המואץ.


YHCHI מכנים את עצמם 'אמני-רשת' אבל היצירה שלהם נמנעת משימוש ברוב המאפיינים החזותיים הקונבנציונליים של הרשת כגון אינטראקטיביות, גרפיקה, תצלומים, איורים, כתוביות רצות וצבע. הצופה נותר עם עיקרי השפה והצליל ללא כחל ושרק. אמצעי-ההפצה והפורטל/הצג של המחשב האישי, אשר לשם מכוונת עבודתם בראש ובראשונה, הם – בעיני האמנים – הגורמים המגדירים את סוגת-היצירה שלהם.

בניגוד לחוויה העשירה, שניתנת בסיפור שלהם, הרי אתר-הגישה ליצירה – דף-הבית של האמנים – הוא הצהרה בוטה של אי-נוכחות, מעוצבת כדף פונקציונלי חשוף לחלוטין (רשימת קישורים ותו לא) שאינו בא אלא להגיש את התוכן למבקר באתר.

החלטתם של YHCHI לשלול "ביתיות" מדף-הבית שלהם נראית כאילו היא עומדת בסתירה ל'סביבת-המִחייה' השניה, שתערוכה כגון זו כופה, למעשה, על העבודה. אולם, בהקשר התערוכה הנוכחית, עצם השאיפה לשלול מהיצירה מאפייני-מקום היא הצידוק להשתתפותה, מפני שהיא מכניסה אל התערוכה עמדה פרובוקטיבית נגד המובהקות והמשמעות של 'מקום' בחלל הווירטואלי.

בראיון שהופיע לאחרונה מגדירים האמנים את יצירתם: "ברור, שה'נימה', או ה'קול', של ספרות-האינטרנט מרוחקים וקשים ל'מיקום' יותר מזה של הכתיבה המסורתית... ריחוק, חוסר-בית, אלמוניות וזניחוּת כולם נוטלים חלק בקול הספרותי שבאינטרנט ואנחנו מקדמים אותם בברכה". למרבה המזל, אין קושי באיתור ובמיקום הקול הספרותי והפוליטי והשפה החזותית המיוחדים של YHCHI.

MISS DMZ – היצירה המוצגת בתערוכה זו – נוצרה מלכתחילה בעקבות הזמנה להשתתף בתערוכה ב - DMZ,
the Korean Demilitarized Zone – הגבול בין דרום-קוריאה לצפון-קוריאה. YHCHI התגברו על התנגדותם הרגשית לבקר במקום והפכו את היעד מעורר-הדחייה של היצירה למושא-תשוקה ספרותי, באמצעות סיפור חלומי על כיסופים ל"שטח הפקר" אחר – מחוז שונה, שאינו שייך לאיש.

>>> למאמר המבקר

 
 
Young Hae Chang Heavy Industries     /     http://www.yhchang.com