home
   
 
 
הונג יונג-אין
   
 
נולדה בסיאול, דרום-קוריאה.
חיה ועובדת בסיאול ולונדון.
 
 
 
העיר המציגה
   
 

המיצבים המיוחדים-לאתר (site-specific installations) של הונג יונג-אין, חלקם אמנות וחלקם פעילות פוליטית. בפרגמטיות מפוכחת הם משיבים לתחיה את הרעיון הרומנטי, שהאמנות עשויה עדיין לפעול ככלי לשינוי חברתי.

פרויקט 'העיר המציגה' של יונג-אין (ספטמבר, 2005), נוצר למען השכונה הוֹטיי-צ'ו הישנה והמוזנחת של העיר נגויה שביפן. שכונה זו נבחרה לאחרונה כיעד לפיתוח. יונג-אין התקינה וילונות מגינים מפני אבק, מעוצבים כמסכי-תיאטרון, על פיגומי אתרים, המיועדים לשיקום.

לאחר משא ומתן עם קבלנים ופועלים ניתנה קדימות לשיפוץ האתרים, אשר נבחרו בידי האמנית. פסל-בודהא גדול שוקם ונצבע מחדש וכן מבנה מלפני מלחמת-העולם השנייה, שהיא כיסתה בווילונות.

"בפרויקט זה", כותבת יונג-אין, "קיוויתי לעסוק במישרין בתכנית-הפיתוח של העיר, וזאת באמצעות התירוץ של יצירת עבודת-אמנות. ביקשתי להיות מעורבת עם הציבור בהפיכת אתרי-בנייה לזירות תיאטרליות. הפרויקט נועד לבחון את היחסים בין אסטרטגיית-הפיתוח של העיר ובין חיי היום-יום של האזרח הפשוט.">>> למאמר המבקר

 
 
HONG Youngin    /    younginhong [at] hotmail.com