home
   
 
 
רומי אחיטוב
   
 
נולד ברומא, איטליה
חי ועובד בניו-יורק, סיאול, דרום קוריאה וישראל
 
 
 
כפריות גלובלית
   
 

ב-16 במרץ 2005 קיבלה דוגמנית-שווק מקצועית (Do-umi) את פני הבאים לפתיחת הפרק השלישי של 'הלכות שכנים' – תערוכה גדולה של אמנות בת-זמננו במרכז לאמנות דיגיטלית, בחולון. בחיוך של נימוס מקצועי היא זיכתה את הקהל בשיר-מולדת עברי – מולדתם של המאזינים, לא שלה.

דוגמנית-השווק יובאה מאחת הסוכנויות הבולטות של Do-umi בסיאול, במיוחד לצורך פרויקט 'כפריות גלובלית' של רומי אחיטוב. בעבודה מתועד החיפוש אחר דוגמנית-השווק המתאימה בסאול, הכשרתה לתפקיד והופעתה בקוריאה (שם ביצעה את אותו השיר בפני קהל הרחוב של סיאול) ובישראל. הפקת הווידיאו ניתנה ב"מיקור-חוץ" לצוות "עובדים זרים" לא-ישראלים, שנשכרו בקוריאה כדי לצלם, לערוך ולאייר את הווידיאו.

'כפריות גלובלית' מציעה חומר למחשבה בדבר השפעות הגלובליזציה על החברה הישראלית כמיקרו-קוסמוס של תופעה מתפשטת ברחבי תבל. היא נוגעת בשאלות ובסוגיות, העולות מדגמי-התקשורת החדשים של ימינו ומהנייעות של מסמנים ושל מסומנים, של סחורות ושל אנשים. הפרויקט פונה אל תרבות גלובלית השבויה בתיוג ובמיסחור, היכן שהפטריוטיות עלולה גם היא להיות רק מסמן צף נוסף, מטבע עובר לסוחר בידיו של עובד זר.

 

סייעו בהפקה

עוזרת הפקה ראשית׃ קים צ'אנג-יאן

עוזרי הפקה׃ קים יונג-סוק, לי ג'אי-ווק

צילום׃ האן ג'ורי, צ'ו יונג-יו, קים מי

עריכה ואנימציה׃ האן ג'ורי

עיבוד תמונה ואנימציה נוספת: פארק ג'והי

דוגמנית׃ קים הי-סאן

 

>>> למאמר המבקר

 
 
Romy ACHITUV   /   romy [at] inch.com