home
   
 
 
תירצה אבן ובריאן קארל
   
 

תירצה אבן נולדה בירושלים, ישראל.
חיה ועובדת באן-הרבור, מישיגן.

בריאן קארל נולד בלו'ס-אנג'לס, קליפורניה.
חי ועובד בניו-יורק, ארצות-הברית.

 
 
 
Flicker
   
 


Flicker (הבהוב) של תרצה אבן ובריאן קארל היא יצירה קצרה בווידיאו דיגיטלי, שצולמה בתל-אביב. היא מציגה שלושה מראות נפרדים של אתרים עירוניים של מעמד-הפועלים: תַּפְנימים קטנים, מרוהטים בדלות ומקושטים בשיא הצמצום; בניינים ישנים, מטים ליפול; שטח ציבורי שוקק בהתקהלויות של אנשים בני גילים שונים.

הצגת-הווידיאו מתקדמת כמערבולת-רוחות הנעה על ציר הזמן, מפרקת בשיטתיות ומארגנת מחדש את החלל ואת הזמן. הסצנות משולבות בתוך גירסאות חוזרות, מושהות קמעא, של עצמן, או של סצנות אחרות, והן קוטעות רגע-הווה בה-בשעה שהן ממשיכות-מאריכות אותו כך, שיכלול את הרגע שעבר ואת זה העתיד לבוא. לפיכך, מחווה קטנה של קשישה, המשעינה את ראשה על כף-היד שלה, הופכת לגמגום מרצד ויוצרת חיזיון חריף של זיקנה שברירית.


>>> למאמר המבקר

 
 
Tirtza EVEN     /      tirtzaeven [at] aol.com